Thứ Tư , 18 Tháng Bảy 2018
Hot

Dự án xây dựng mới trường Đại học Việt Đức theo tiêu chuẩn quốc tế

–  Dự ánXây dựng Trường đại học Việt Đức”  là Dự án xây dựng mới trường Đại học theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị tiêu chuẩn quốc tế trên khu đất diện tích 50 ha tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Các thành phần của dự án

Thành phần1: Xây dựng chính sách và quản trị nhà trường Xây dựng một mô hình hoạt động của trường đại học với năng lực tổ chức, quản lý, hoạt động tiên tiến, hiện đại và hiệu quả cao về các lĩnh vực: Quản trị trường, quản lý tài chính và cơ chế tài chính bền vững, quản lý chất lượng, quản lý nguồn nhân lực, lập kế hoạch chiến lược và dịch vụ sinh viên.

Thành phần 2: Phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học Xây dựng chính sách, quy định, thủ tục và năng lực các chương trình học thuật và các công trình nghiên cứu của nhà trường, bao gồm: Chiến lược giảng dạy; chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ chất lượng cao đạt trình độ quốc tế; trang thiết bị phòng thí nghiệm, giảng dạy, thư viện và nguồn dữ liệu mạng .v.v.theo tiêu chuẩn quốc tế. Xây dựng Trường quan hệ, gắn kết chặt chẽ với các ngành công nghiệp trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới.

Thành phần 3: Xây dựng khuôn viên và cơ sở hạ tầng Xây dựng cơ sở vật chất mới, hiện đại thiết kế theo tiêu chuẩn các trường đại học châu Âu, phù hợp với điều kiện Việt Nam gồm 5 khu: Khu công viên khoa học; khu đào tạo học thuật; khu thể thao dịch vụ; khu nhà ở cho sinh viên; khu nhà ở cho giáo sư, giảng viên cao cấp và hạ tầng, cảnh quan cây xanh; Nâng cao năng lực cho bộ phận duy tu bảo trì khuôn viên và quản lý trang thiết bị của trường.

Thành phần 4: Quản lý, giám sát và đánh giá dự án Hỗ trợ để thực hiện Dự án có hiệu quả, giải ngân và bàn giao công trình đưa vào sử dụng đúng tiến độ, nội dung gồm: Quản lý và điều phối Dự án; Giám sát và đánh giá Dự án.

Nhiên cứu khả thi của dự án được thực hiện bởi Korn Architects. Tổng hợp từ BQL dự án “Xây dựng Trường đại học Việt Đức” 

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các chỗ bắt buộc *

*

Đến đầu trang
Friend: loi bai hat,solar movie,games for girls,